– Ahsay Sikkerhed

Jeres konto

Jeres Backup Bank konto er adgangsbeskyttet med kode som kun I har kendskab til. Vores sikkerhed medfører at jeres kodeord aldrig opbevares i klartekst hverken på jeres computere eller hos os. Vi har dermed intet kendskab til jeres kodeord og vores administratorer har ingen mulighed for at læse jeres kodeord.

Hvis I glemmer jeres kodeord kan vi hjælpe ved at fremsende en engangskode til jeres e-mail, således at I kan komme på Backup Bank igen. Første gang I anvender engangskoden vil I øjeblikkeligt blive bedt om at vælge et nyt kodeord som herefter er jeres adgangsbillet til Backup Bank.

Jeres krypteringsnøgler

Når I opretter backup på jeres computere vælger I samtidig en krypteringsnøgle per backup sæt til beskyttelse af jeres backup. Vores sikkerhed medfører at jeres krypteringsnøgler aldrig opbevares i klartekst hverken på jeres computere eller hos os. Vi har dermed intet kendskab til jeres krypteringsnøgler og kan ikke frembringe dem ifald I mister dem. Uden krypteringsnøglerne har I ingen mulighed for at hente, dekryptere og gendanne jeres backup.

Jeres backup

Forbindelsen mellem jeres computer og vores datacenter er altid sikret mod udefra kommende trusler. Backup Bank programmet på jeres computere har indbygget kryptering af jeres backup inden overførsel, samt kryptering af forbindelsen mellem jeres computere og vores datacenter. Sikkerheden bygger på 256-bit stærk kryptering ved hjælp af internationalt anerkendt krypteringsstandard kaldet AES (Advanced Encryption Standard).

Når BackupBank programmet har gennemført kryptering af jeres backup og overført den via krypteret forbindelse til vores datacenter, vil den fortsat være krypteret under opbevaring. Herved er det umuligt for andre end jer, som har krypteringsnøglen, at læse indholdet af jeres backup.

Vores løsning

Vores online backup løsning er gennemtestet af Lionbridge Technologies, Inc. med VeriTest godkendelse og har stået sin prøve i drift siden 2001 – understøtter i dag mere end 500.000 virksomheder internationalt. Løsningen tager automatisk backup af jeres computere, er altid opdateret igennem live opdateringer, får løbende ny funktionalitet og overvåges døgnets 24 timer.

Vores datacenter

Backup Bank datacenteret er fuldsikret mod virus, strømsvigt, lynnedslag, tyveri, nedbrud, brand, oversvømmelse og andre uheld. Datacenteret er placeret i Nationalbankens tidligere bankboks hvor næsten 1 meter beton, panser-karm og skafor godkendt sikkerhedsdør af højeste sikringsklasse, faciliterer den fysiske sikkerhed.

Datacenterets indre faciliteter sikrer at jeres backup altid findes i to kopier på hver sin sikkerhedsdisk, som fysisk er placeret uafhængigt af hinanden. En sikkerhedsdisk udgør 16 stk. harddisks hvorpå vi lagrer jeres backup i henhold til højeste opnåelige RAID 6 sikringsstandard. Centeret har branddetektering/-slukning og elektricitetsgenerator som sikring mod svigt i forsyningsnet. Vores internetforbindelse er redundant via forskellige tilslutningspunkter og vores centrale computere, nødstrømsanlæg, køleanlæg og netværksudstyr er dublerede for at opretholde en fejlfri drift.