– Ahsay produkt & teknik

Sådan virker BackupBank Erhverv

Med BackupBank foregår selve sikkerhedskopieringen ved at vores backup klient automatisk komprimerer og krypterer (med mindre det fravælges) udvalgte filer, som sendes via internettet over sikret forbindelse til BackupBank datacenter. Første gang der foretages backup, udføres en fuldstændig backup inklusive alle udvalgte filer og mapper, som kopieres til vores servere. Herefter foretages der kun backup af de ændringer der er lavet på filer og mapper siden den fuldstændige backup. På den måde spares tid på overførsel af data samtidig med, at virksomhedens computere får mere ressourcetid til at understøtte produktivitet.

Gendannelse

Når man vil genskabe en enkel eller flere filer fra backup, åbnes BackupBank programmet på computeren og der vælges gendan. Her fremkommer en stifinder hvorfra der kan udvælges præcist hvad virksomheden skal bruge samt hvortil det skal gendannes (oprindelig eller alternativ placering). Dette kan gøres døgnets 24 timer, så det ikke forstyrrer indenfor virksomhedens normale arbejdstid.

Forudsætninger for BackupBank Erhverv

For at I kan få bedst mulig udbytte af BackupBank skal følgende tekniske krav være opfyldt:

Internetforbindelsen skal have tilstrækkelig båndbredde (fx. bredbånd)

Computere skal have forbindelse til internet på backup tidspunktet

Computere skal have et af følgende operativsystemer: MS Windows (MS Windows 2000 eller nyere), Mac OS X (10.4 eller nyere), Novell NetWare (5.1 eller nyere), UNIX eller Linux

BackupBank programmet har indbygget backup af følgende virksomhedssystemer: MS Exchange, MS SQL, Oracle, MySQL, Lotus Domino og Lotus Notes

Overførsel til datacenter foregår sikret via SSL, hvorfor port 443 skal være åben for udgående trafik (porten er stort set altid åben, da virksomhedens netbank bruger samme sikkerhed)